Založení s.r.o.

Zařídíme založení společnosti s ručením omezeným dle Vašich požadavků. Je možné využít dvou typů služeb:

 • Kompletní založení s.r.o., kdy na základě plné moci provedeme veškeré úkony protřebné pro založení společnosti.
 • Asistence se založením společnosti, při které poradíme klientovi s problematikou založení s.r.o. a především pomůžeme s přípravou veškerých dokumentů a vyplněním všech potřebných formulářů. Vyřízení jednotlivých kroků založení společnosti je pak již plně v rukou klienta.

Máte zájem o založení společnosti? Kontaktujte nás »

Poradenství při založení společnosti

S klientem konzultujeme jeho záměry se zakládanou společností a poradíme mu vhodnou strategii pro založení společnosti. Na základě těchto konzultací často dochází k úpravě původních záměrů, například:

 • směrem k daňově výhodnější právní formě podnikání po konzultaci s naším daňovým poradcem,
 • vymezení širšího předmětu podnikání, aby společnost v budoucnu ušetřila vysoké poplatky u notáře za změnu společenské smlouvy,
 • změně jednatelů vzhledem k zákazu konkurence, atd.

Kompletní založení s.r.o.

Od klienta je potřeba...

 • dodání podkladů, které za něj nemůže obstarat naše společnost sama (souhlas vlastníka s umístěním sídla, plné moci od třetích osob, atd.),
 • jedna návštěva u notáře a
 • složení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet zřízený pro tyto účely.

My zařídíme...

Veškeré další kroky související se založením s.r.o. již zařídíme na základě plné moci pro klienta, a to především:

 • obstarání potřebných dokladů (výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, atd.),
 • získání živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo koncesní listina),
 • zápis společnosti do Obchodního rejstříku,
 • registrace společnosti na Finančním úřadě,
 • přihlášení společnosti k dani z přidané hodnoty,
 • registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení,
 • registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách.

Asistence při založení s.r.o.

Klientům, kteří preferují založení s.r.o. vlastními silami, ale zároveň by rádi využili pomoc s přípravou potřebných dokumentů, nabízíme službu asistence při založení s.r.o.

Kromě poradenství se založením společnosti pro klienta připravíme všechny potřebné formuláře a přílohy pro ohlášení živností, zápis společnosti do obchodního rejstříku, registrace na Finančním úřadě:

 • příprava veškerých příloh zápisu společnosti do obchodního rejstříku
 • příprava návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
 • příprava formuláře pro ohlášení živností včetně příloh
 • příprava prihlášky na Finanční úřad včetně registrace k DPH, případně dalším daním
 • kontrola správnosti všech dokumentů

Rychlost založení společnosti

Běžně trvá založení společnosti s ručením omezeným zhruba 3-5 týdnů. Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, tj. od toho okamžiku je možné za společnost jednat a podnikat jménem společnosti.

Pokud potřebujete zahájit podnikání rychleji, můžete využít naší nabídky ready-made společností, které umožňují zahájení podnikání během jediného dne.

Máte zájem o založení společnosti? Kontaktujte nás »