Ready-made společnosti (s.r.o.)

Nejrychlejší cestou k zahájení podnikání je koupení tzv. ready-made společnosti. Taková společnost byla námi založena za účelem prodeje našim klientům, aniž by kdy podnikala. Je již dopředu zapsaná v Obchodním rejstříku a připravená k okamžitému prodeji. Ready-made společnost převedeme na nového majitele během jediné návštěvy u notáře. Jedná se o jednodušší a rychlejší formu založení společnosti.

Výhodou ready-made společnosti je:

 1. rychlost - podnikání lze zahájit během jediného dne,
 2. nenáročnost na kapitál - není nutné skládat základní kapitál společnosti.

Postup získání a zahájení podnikání s ready-made společností

 1. U notáře zástupce naší společnosti s klientem vyřídí:
  • uzavření kupní smlouvy o převodu obchodního podílu,
  • odvolání dosavadního a jmenování nového jednatele společnosti,
  • změnu společenské smlouvy ready-made společnosti (změna firmy - obchodního názvu společnosti, sídla, předmětu podnikání, atd.)
 2. Ohlásíme nové živnosti.
 3. Zapíšeme změny do Obchodního rejstříku.
 4. Ohlásíme změny na:
  • Živnostenském úřadě a
  • Finančním úřadě.
 5. Přihlásíme společnost k dani z přidané hodnoty.
 6. Zaregistrujeme ready-made společnost a přihlásíme zaměstnance na:
  • České správě sociálního zabězpečení,
  • zdravotních pojišťovnách.

Rychlost zahájení podnikání s ready-made společností

Změna jednatele a sídla ready-made společnosti nabývá právní moci ihned po sepsání notářského zápisu, rozšíření předmětu podnikání dnem ohlášení živnosti (může být zpravidla ohlášena ten stejný den) a změna firmy (názvu) společnosti dnem zápisu do Obchodního rejstříku.

V případě expresního prodeje ready-made společnosti je možné většinu úkonů realizovat během jediného dne od dodání potřebných dokladů a téměř okamžitě začít podnikat.

Nový výpis z obchodního rejstříku klient obdrží u expresní varianty zpravidla během jednoho týdne, jinak trvá jeho vyřízení průměrně 14 dní.

Ready-made společnosti minulých let

Ready-made společnost založená před několika lety nabízí další podstatnou výhodu v podobě historie společnosti. Založíte-li si dnes novou společnost, budou na vás potencionální klienti automaticky nahlížet jako na novou a méně důvěryhodnou firmu bez ohledu na vaše zkušenosti nebo předchozí podnikání na živnost. Stáří společnosti může mít také význam pro výběrová řízení, veřejné zakázky, banky apod.

Naší specializací jsou ready-made společnosti minulých let. Všechny naše společnosti mají stáří několik let a základní kapitál 200 tisíc korun.

Máte zájem o ready-made společnost? Kontaktujte nás »