Rychlý odkaz na službu:

Cena za prodej ready-made společnosti (s.r.o.)

Ready-made společnostCena
Ready-made společnost - základ:
 • ready-made společnost minulých let ***
 • ohlášení živnosti (bez ohledu na jejich počet)
 • zápis změn do Obchodního rejstříku
 • registraci společnosti k dani příjmů na Finančním úřadě
 • správní poplatky spojené s výše uvedeným
14 000 Kč
/
2 000 Kč *
Ready-made společnost - komplet:
 • vše z varianty základ
 • změnu společenské smlouvy notářským zápisem **
 • registrace společnosti k DPH
21 000 Kč
/
9 000 Kč *

* V případě využití našich služeb na vedení účetnictví se cena snižuje na 2 000 Kč, resp. 9 000 Kč. Podrobnější podmínky slevy naleznete níže.

** Změna společenské smlouvy notářským zápisem je nezbytná při změně názvu společnosti, přemístění sídla mimo Prahu nebo Brno, méně obvyklém předmětu podnikání, jmenování více než jednoho jednatele nebo rozdělení obchodního podílu mezi více společníků.

*** Naší specializací jsou ready-made společnosti minulých let. V naší nabídce tak naleznete pouze starší společnosti, které však nikdy nepodnikaly.

Máte zájem o ready-made společnost? Kontaktujte nás »

Cena za kompletní založení s.r.o.

SlužbaCena
Kompletní založení s.r.o. zahrnující:
 • notářské poplatky za sepsání společenské smlouvy
 • soudní poplatek za návrh na zápis do Obchodního rejstříku
 • správní poplatky za ověření listin a podpisů
 • přípravu potřebné dokumentace
 • ostatní drobné správní poplatky - výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí
 • ohlášení živnosti včetně správních poplatků (bez ohledu na počet živností)
 • zápis společnosti do Obchodního rejstříku
 • registrace společnosti na Finanční úřad
 • registrace společnosti k DPH
14 400 Kč * / 6 500 Kč **

* V případě jiné než základní úpravy společenské smlouvy se cena navyšuje o 4 500 Kč notářských a soudních poplatků.

** V případě využití speciální nabídky se cena za kompletní založení společnosti snižuje na 6 500 Kč.


Cena nezahrnuje:

 • Úředně ověřené překlady dokumentů v cizím jazyce
 • Navýšení notářských poplatků v případě základního kapitálu vyššího než 200 000 Kč

Máte zájem o založení společnosti? Kontaktujte nás »

Pronájem registračního sídla

Nabízíme registrační sídlo společnosti v Praze a Brně za cenu 500 Kč měsíčně.

Máte zájem o sídlo společnosti? Kontaktujte nás »

Speciální nabídka

Sleva při využití služeb naší účetní a daňové kanceláře

Pokud se stanete klientem naší účetní a daňové kanceláře, poskytneme Vám při koupi společnosti slevu 12 000 Kč, resp. 8 000 Kč při založení společnosti.

Podmínkou využití této slevy v plné výši je nechat si u naší společnosti vést účetnictví po dobu minimálně dvou let.

Přehled běžných poplatků při založení společnosti s ručením omezeným

Níže pro Vaši informaci uvádíme výši správních a jiných poplatků, které jsou spojené se zakládáním s.r.o.:

 • soudní poplatek za návrh na prvozápis do Obchodního rejstříku: 0 - 6 000 Kč
 • soudní poplatek za návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku: 1 000 - 2 000 Kč
 • odměna notáře za sepsání společenské smlouvy formou notářskho zápisu (určeno notářským tarifem v závislosti na výši základního jmění): min. 4 000 Kč + DPH
 • odměna notáře za více než jeden stejnopis: 100 Kč za stránku + DPH
 • správní poplatek za ohlášení živností: 1 000 Kč za všechny živnosti
 • poplatky spojené s bankovním účtem pro složení základního kapitálu: 0 - 1 500 Kč
 • poplatek za výpis z rejstříku trestů: 50 - 100 Kč
 • poplatek za výpis z katastru nemovitostí: 100 Kč za stránku
 • poplatky za úřední ověřování listin a podpisů: 30 Kč za stránku nebo podpis
 • poplatek za výpis z obchodního rejstříku: 50 Kč za stránku
 • poplatek za výpis z živnostenského rejstříku: 50 Kč za stránku
 • úředně ověřené překlady dokumentů v cizím jazyce: 400 - 1 500 Kč + DPH

Všechny poplatky kromě posledního jsou již zahrnuty v naší ceně za založení s.r.o. a prodej ready-made společnosti.


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ve výjimečných případech (např. vyšší základní kapitál, větší počet společníků, zahraniční osoby nebo zvláštní požadavky na společnost) se mohou ceny mírně lišit od výše uvedených.